Napsal Roman Cápal

Dne 28. března 2014 se ve Svitavách uskutečnily závody dětí 1. – 5. r. v plavání.  Žáky 1. – 3. r. reprezentovalo jedno šestičlenné družstvo dívek a jedno šestičlenné družstvo chlapců. Dívky vyhrály závod štafet 6x 25m i štafetu 3x25m.  Chlapci v obou těchto štafetách obsadili druhá místa. Žáky 4. – 5. r.  reprezentovala dvě družstva dívek a chlapců.  A družstvo dívek obsadilo první místa v obou štafetách, B družstvo dívek obsadilo druhá místa v obou štafetách. Probíhaly rovněž závody jednotlivců v jednotlivých plaveckých stylech. Mnozí žáci naší školy se umístili na předních místech.