logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            

INFORMACE K PROVOZU ZŠ OD 4. LEDNA DO 22. LEDNA 2021

 

- 1. a 2. ročník – prezentační výuka.

- Žáci ostatních ročníků – povinné vzdělávání distančním způsobem.

 - Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

- Vstup třetích osob (mimo děti, žáky a zaměstnance) do prostor školy a ŠD je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školského zařízení.

- Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

- Zařízení ŠD a ŠJ jsou v provozu.

- Stravování žáků 1., 2. ročníku a zaměstnanců školy, kteří jsou přítomní na pracovišti, bude průběžně od 11.45 – 12.45, mají navolené obědy v terminálu. Ostatní žáci a zaměstnanci školy si mohou stravu odebrat od 12.45 - 13.45 do jídlonosičů - obědy nejsou navolené.

Mgr. Petr Vágner

ředitel školy

Velikonoční turnaj ve vybíjené.

Dne 10. 4. proběhl na naší škole „Velikonoční turnaj“ ve vybíjené. Jak je již tradicí, hráli proti sobě žáci pátých a čtvrtých ročníků. Každý tým získal diplom a výborné perníkové kraslice, které připravila paní vychovatelka Olga Sychrová společně s Evou Kobylkovou.

Atmosféru skutečných závodů dodávalo vášnivé povzbuzování spolužáků. Všichni účastníci vybíjené ze sebe dávali to nejlepší.

Pořadí: 1. místo 5. B      1. místo 4. C
            2. místo 5. A      2. místo 4. A
            3. místo 5. C      3. místo 4. B