logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            

Upozornění rodičům

Upozorňuji rodiče, že se ve třídě I.B se vyskytl jeden případ spály.  Spála je přenosné bakteriální onemocnění charakterizované bolestí v krku, zvýšenou teplotou, zduřením podčelistních mízních uzlin, charakteristickým rysem jsou kožní projevy – drobný krupičkovitý exantém (vyrážka) v oblasti podbřišku, vnitřní strany stehen. Inkubační doba 2 - 5 dnů. Prosíme, ohlídejte dobře zdravotní stav dětí, v případě dalšího výskytu informujte základní školu.

DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI.

Dle doporučení Krajské hygienické stanice ve Svitavách bude zajištěna větší dezinfekce a  větrání ve třídách na 1. stupni.

 


Pasování na čtenáře

V úterý 25. 3. se všichni naši prvňáčci poprvé zúčastnili slavnostního obřadu pořádaného Městskou knihovnou – Pasování do stavu čtenářského. Slavnostní pasování s předáváním čtenářského průkazu proběhlo v Zasedacím sále městského úřadu za účasti pana starosty, pana ředitele, rodičů a příbuzných, kteří kromě celého ceremoniálu zhlédli i krátké vystoupení žáčků. Předané průkazy si někteří žáčci zaktivují při brzké návštěvě knihovny spolu s třídní učitelkou. Jsme rádi, že v době plné moderní technologie pro některé děti díky tomuto aktu kniha neztratí své kouzlo a děti si prožijí mnohé ve své fantazii a s knihou v ruce.

Tímto bychom pracovnicím knihovny chtěli poděkovat za práci při přípravě pasování a těšíme se na návštěvu v knihovně a první půjčené knihy.

                                                                                                                                             Třídní učitelky  a žáci 1. tříd