logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            

V úterý 25. 3. se všichni naši prvňáčci poprvé zúčastnili slavnostního obřadu pořádaného Městskou knihovnou – Pasování do stavu čtenářského. Slavnostní pasování s předáváním čtenářského průkazu proběhlo v Zasedacím sále městského úřadu za účasti pana starosty, pana ředitele, rodičů a příbuzných, kteří kromě celého ceremoniálu zhlédli i krátké vystoupení žáčků. Předané průkazy si někteří žáčci zaktivují při brzké návštěvě knihovny spolu s třídní učitelkou. Jsme rádi, že v době plné moderní technologie pro některé děti díky tomuto aktu kniha neztratí své kouzlo a děti si prožijí mnohé ve své fantazii a s knihou v ruce.

Tímto bychom pracovnicím knihovny chtěli poděkovat za práci při přípravě pasování a těšíme se na návštěvu v knihovně a první půjčené knihy.

                                                                                                                                             Třídní učitelky  a žáci 1. tříd