logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            

Upozornění rodičům

Upozorňuji rodiče, že se ve třídě I.B se vyskytl jeden případ spály.  Spála je přenosné bakteriální onemocnění charakterizované bolestí v krku, zvýšenou teplotou, zduřením podčelistních mízních uzlin, charakteristickým rysem jsou kožní projevy – drobný krupičkovitý exantém (vyrážka) v oblasti podbřišku, vnitřní strany stehen. Inkubační doba 2 - 5 dnů. Prosíme, ohlídejte dobře zdravotní stav dětí, v případě dalšího výskytu informujte základní školu.

DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI.

Dle doporučení Krajské hygienické stanice ve Svitavách bude zajištěna větší dezinfekce a  větrání ve třídách na 1. stupni.

 


Předjarní akce ve školní družině na ZŠ Palackého.

Druhé pololetí školního roku jsme zahájili dětským bazarem, na kterém si děti mezi sebou vyměňovaly nejrůznější drobnosti. Při směně hraček navštěvovaly i jiná oddělení ŠD, takže měly možnost komunikovat s více dětmi.

Koncem února se uskutečnil v malé tělocvičně masopustní karneval. Před zraky všech se objevily různé pohádkové postavičky. Bylo opravdu na co se dívat, každá maska měla své kouzlo. Po promenádě masek se soutěžilo např. v tanci, s balónky, sbírání barevných vršků. Úspěch zažil ten, kdo projevil při plnění různých disciplín dobrý postřeh a uměl spolupracovat.

Březen jsme začali výchovně-vzdělávacím programem Papoušci – barevné létající klenoty, ve kterém se děti dozvěděly o výskytu, způsobu života a rozmnožování některých vzácných druhů papoušků. Na vlastní oči mohly sledovat jejich pohyb za letu. Byl to pro ně nádherný zážitek.

Do konce školního roku nás čeká ještě několik společných akcí, z těch nejbližších čarodějnický rej a návštěva za princeznou Hereret v muzeu.

Vychovatelky ze ZŠ Palackého