Školní kolo recitace.

Napsal Roman Cápal
Zobrazeno: 1507

Ve středu 19. února 2014 proběhlo na ZŠ Palackého školní kolo přehlídky dětských recitátorů.
Na prvním stupni se zúčastnilo 74 žáků !

Nejvíce byly zastoupeny 1. třídy, z kterých děti získávaly první zkušenosti před početným obecenstvem spolužáků a dospělých.

Při recitaci byl hodnocen hlavně přirozený dětský projev a vhodný výběr textu. Právě text sehrál v mnoha případech nemalou roli na dobrém umístění.

Kromě prvňáčků, kteří svou premiéru zvládli perfektně, musíme také udělit velkou pochvalu recitátorům z 2. a 4. tříd, kde bylo rozhodování o pořadí opravdu těžké.

Ve školním kole jsme sestavovali pořadí po ročnících, aby si více dětí zažilo úspěch, do dalšího kola však postupují děti jen ve třech kategoriích.

1. třídy – nultá kategorie
2. a 3. třídy – první kategorie
4. a 5. třídy – druhá kategorie
Umístění žáci získali diplom a věcnou cenu, všichni ostatní účastníci byli odměněni sladkostí.
Postupující žáci:

Vítek Weinlich z 1.A, Václav Pavelka ze 2.A, Barbora Růžičková ze 4.C, Filip Hejátko z 1.B, Petra Vymazalová ze 2.C, Tereza Vágnerová z 5.A, Barbora Hellerová z 1.C, Adéla Kalová ze 2.A, Alexandr Marossy ze 4.A, Miroslav Klíč ze 2.C, Adriana Vágnerová ze 4.C, Veronika Růžičková ze 4.C

Oblastní kolo se koná v úterý 25. února 2014 od 9 hodin ve velkém sále ZUŠ
na zámku.

Všem postupujícím žákům přejeme pěkné zážitky a hlavně mnoho úspěchů.

Alena Přidalová