logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            

Upozornění rodičům

Upozorňuji rodiče, že se ve třídě I.B se vyskytl jeden případ spály.  Spála je přenosné bakteriální onemocnění charakterizované bolestí v krku, zvýšenou teplotou, zduřením podčelistních mízních uzlin, charakteristickým rysem jsou kožní projevy – drobný krupičkovitý exantém (vyrážka) v oblasti podbřišku, vnitřní strany stehen. Inkubační doba 2 - 5 dnů. Prosíme, ohlídejte dobře zdravotní stav dětí, v případě dalšího výskytu informujte základní školu.

DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI.

Dle doporučení Krajské hygienické stanice ve Svitavách bude zajištěna větší dezinfekce a  větrání ve třídách na 1. stupni.

 


Školní kolo recitace.

Ve středu 19. února 2014 proběhlo na ZŠ Palackého školní kolo přehlídky dětských recitátorů.
Na prvním stupni se zúčastnilo 74 žáků !

Nejvíce byly zastoupeny 1. třídy, z kterých děti získávaly první zkušenosti před početným obecenstvem spolužáků a dospělých.

Při recitaci byl hodnocen hlavně přirozený dětský projev a vhodný výběr textu. Právě text sehrál v mnoha případech nemalou roli na dobrém umístění.

Kromě prvňáčků, kteří svou premiéru zvládli perfektně, musíme také udělit velkou pochvalu recitátorům z 2. a 4. tříd, kde bylo rozhodování o pořadí opravdu těžké.

Ve školním kole jsme sestavovali pořadí po ročnících, aby si více dětí zažilo úspěch, do dalšího kola však postupují děti jen ve třech kategoriích.

1. třídy – nultá kategorie
2. a 3. třídy – první kategorie
4. a 5. třídy – druhá kategorie
Umístění žáci získali diplom a věcnou cenu, všichni ostatní účastníci byli odměněni sladkostí.
Postupující žáci:

Vítek Weinlich z 1.A, Václav Pavelka ze 2.A, Barbora Růžičková ze 4.C, Filip Hejátko z 1.B, Petra Vymazalová ze 2.C, Tereza Vágnerová z 5.A, Barbora Hellerová z 1.C, Adéla Kalová ze 2.A, Alexandr Marossy ze 4.A, Miroslav Klíč ze 2.C, Adriana Vágnerová ze 4.C, Veronika Růžičková ze 4.C

Oblastní kolo se koná v úterý 25. února 2014 od 9 hodin ve velkém sále ZUŠ
na zámku.

Všem postupujícím žákům přejeme pěkné zážitky a hlavně mnoho úspěchů.

Alena Přidalová