logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            

Tříkrálová sbírka

 

Letos již po čtrnácté se zapojili žáci ZŠ Palackého do této charitativní akce, aby pomohli jedné z největších celonárodních sbírek. Probíhá vždy na konci Vánoc a skupina žáků 3. B ji uskutečnila pod vedením svého třídního učitele letos přesně 6. ledna na svátek Tří králů. Děti zazpívaly a zahrály na flétny ve škole, kde si získávají svým vystoupením stále větší popularitu. Jejich další cesta vede na polikliniku s lékárnou, některé úřady, obchody a banky nebo pojišťovny, ale koledují i na ulicích. Nejvýznamnější zastávkou je městský úřad na náměstí. Zde vždy pořádají malé vystoupení pro zaměstnance, tentokrát s plnou účastí vedení města. Všem štědrým dárcům bychom chtěli za organizátory sbírky poděkovat a připomenout také výchovný význam pro samotné děti, které se snaží rozdávat radost a naději při pomoci potřebným.

Mgr. Jaroslav Jarůšek