logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            

Upozornění rodičům

Upozorňuji rodiče, že se ve třídě I.B se vyskytl jeden případ spály.  Spála je přenosné bakteriální onemocnění charakterizované bolestí v krku, zvýšenou teplotou, zduřením podčelistních mízních uzlin, charakteristickým rysem jsou kožní projevy – drobný krupičkovitý exantém (vyrážka) v oblasti podbřišku, vnitřní strany stehen. Inkubační doba 2 - 5 dnů. Prosíme, ohlídejte dobře zdravotní stav dětí, v případě dalšího výskytu informujte základní školu.

DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI.

Dle doporučení Krajské hygienické stanice ve Svitavách bude zajištěna větší dezinfekce a  větrání ve třídách na 1. stupni.

 


Den otevřených dveří

 

Ve čtvrtek 12. prosince 2013 se na naší škole konal Den otevřených dveří.

Návštěvníci z řad rodičů, prarodičů, dětí a učitelek z mateřských škol i ostatní zájemci se mohli během celého dopoledne zúčastnit hodin výuky v kmenových i odborných učebnách, v tělocvičnách a také ve školním bazéně, kde od devíti hodin právě probíhala hodina plavání naší třídy. Rodiče tak mohli zhlédnout, jak velký pokrok jsme udělali od doby, kdy se na nás byli podívat před čtyřmi roky.

Protože Den otevřených dveří byl zaměřen vánočně, mohli návštěvníci školy načerpat vánoční atmosféru nejen v krásně a vkusně vyzdobených třídách i ostatních prostorách školy, ale i při vánočním koncertu ve vestibulu školy, kde vystoupili naši malí flétnisté a pěvecké sbory žáků 1. a 2. stupně.

Při prohlídce školy byli celé dopoledne radou i pomocí všem návštěvám k dispozici děvčata a chlapci z 8. A, kteří zároveň nabízeli vánoční cukroví a slané pečivo, které žáci některých tříd v rámci pracovních činností ve školní kuchyňce upekli.

Domů neodešel snad žádný z dospělých ani dětí s prázdnou, neboť ani nešlo odolat a nekoupit si některý z krásných a nápaditých výrobků dětí všech tříd prvního stupně a školní družiny, které jsme na našem vánočním jarmarku v prostorách šaten nabízeli.

A co říct nakonec?

Jak se říká – dobrá věc se podařila.

O úspěšné akci svědčily spokojené výrazy ve tvářích dětí i dospělých, milá a pochvalná slova rodičů a ostatních návštěvníků a spousta děkovných zápisů v pamětní knize školy.

A abychom nezapomněli:

My, žáci pátých tříd, jsme si navíc procvičili finanční gramotnost v praxi, protože prodat všechny svěřené výrobky a nakonec vše předat všem třídám v pořádku, bylo docela zodpovědné. Ale nesmírně nás to bavilo.

A kam budou směřovat utržené peníze?

Z některých musíme ještě uhradit zakoupený materiál.

No a potom hlavně na adoptované zvířátko, čápa černého v Zeleném Vendolí, a na vzdělávání dvou našich adoptovaných indických dětí.

Žáci 5. A, upravila třídní učitelka