logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            

Upozornění rodičům

Upozorňuji rodiče, že se ve třídě I.B se vyskytl jeden případ spály.  Spála je přenosné bakteriální onemocnění charakterizované bolestí v krku, zvýšenou teplotou, zduřením podčelistních mízních uzlin, charakteristickým rysem jsou kožní projevy – drobný krupičkovitý exantém (vyrážka) v oblasti podbřišku, vnitřní strany stehen. Inkubační doba 2 - 5 dnů. Prosíme, ohlídejte dobře zdravotní stav dětí, v případě dalšího výskytu informujte základní školu.

DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI.

Dle doporučení Krajské hygienické stanice ve Svitavách bude zajištěna větší dezinfekce a  větrání ve třídách na 1. stupni.

 


Pokračujeme v pomoci nemocné Elišce.

 

Vážení čtenáři, určitě víte, že už v minulém roce se žáci naší školy rozhodli pomoci vážně nemocné Elišce tím, že se zapojí do sběru plastových víček. Rodiče holčičky prodávají vršky jedné firmě. Tím získávají peníze na rehabilitační léčbu Elišky.

     Vzhledem k tomu, že jsme na škole sbírali víčka v loňském roce, podíleli jsme se na tom, že děvčátko mohlo projít rehabilitační léčbou v Klímkovicích. Eliška udělala velké pokroky. Kdo jste na ně zvědavi, můžete nahlédnout na:www.vickaproelisku.com nebohttps://www.facebook.com/ProElisku .

    Letos ve sběru pokračujeme. Za září a říjen jsme naplnili 8 velikých pytlů = přibližně 200 kg!!!

    Milí rodičové, žáci, Eliščina maminka Vám moc děkuje a velmi si váží Vaší pomoci. Vždy, když se školou telefonuje, přeje Vám všechno dobré.

     Mgr. Květa Štefková