logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            

INFORMACE K PROVOZU ZŠ OD 4. LEDNA DO 22. LEDNA 2021

 

- 1. a 2. ročník – prezentační výuka.

- Žáci ostatních ročníků – povinné vzdělávání distančním způsobem.

 - Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

- Vstup třetích osob (mimo děti, žáky a zaměstnance) do prostor školy a ŠD je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školského zařízení.

- Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

- Zařízení ŠD a ŠJ jsou v provozu.

- Stravování žáků 1., 2. ročníku a zaměstnanců školy, kteří jsou přítomní na pracovišti, bude průběžně od 11.45 – 12.45, mají navolené obědy v terminálu. Ostatní žáci a zaměstnanci školy si mohou stravu odebrat od 12.45 - 13.45 do jídlonosičů - obědy nejsou navolené.

Mgr. Petr Vágner

ředitel školy

Preventivní program.

Vážení rodiče,

     všem pedagogům naší školy velmi záleží na tom, aby se děti cítily ve škole bezpečně. Ani ta nejlepší škola však není úplně imunní vůči výskytu šikanování. Jsme připraveni zachytit případné ubližování silnějších slabším hned v počátku a účinně takové bezpráví zastavit.

     Tento záměr je zpracován v Minimálním preventivním programu naší školy. Součástí tohoto programu je spolupráce nás pedagogů s Vámi – rodiči. Prosíme Vás tedy o pomoc. Kdybyste měli podezření, že je Vašemu dítěti ubližováno, bezprostředně se na nás obraťte (na třídního učitele Vašeho dítěte, na školní metodičku prevence – Mgr. Květu Štefkovou, na výchovnou poradkyni – Mgr. Romanu Komoňovou nebo na ředitele školy Mgr. Petra Vágnera).

     Využít také můžete naši e-stránku důvěry, která je k dispozici na webových stránkách naší školy ( www.2zsmtrebova.cz , Žáci – Schránka důvěry). Všechny vaše informace budeme brát vážně a případnou Vámi oznámenou skutečnost budeme bezpečně a odborně řešit.

 

Děkujeme za Vaši podporu.

 

                                                                                                                                             Vedení školy