logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            

Umělecké dílny

15. 9. 2013

Ve středu 4. 9. žáci 1. – 3.tříd navštívili Základní uměleckou školu, kam byli pozváni vyučujícími ZUŠ. Ti si pro naše děti připravili krátké ukázky z jednotlivých oborů. Ve výtvarném oboru si všichni mohli vyrobit z papíru prostříhanou harmoniku, kterou si pastelkami vesele vyzdobili. V hudebním oboru poznali několik hudebních nástrojů a dozvěděli se i něco nového z hudební teorie. V tanečním oboru zkusili pohybem vyjádřit melodii písniček a naučili se několik tanečních kroků. Snad nejvíce malé školáky zaujal dramatický obor, kde děti vítal opravdový taťka Šmoula, děti se proměnily ve Šmoulíky a dokonce přišel i zlý Gargamel. Šmoulíci (žáčci) si však tak pěkně hráli, že zlého Gargamela obměkčili a vše dobře dopadlo, jak už to v pohádkách bývá. Tímto bychom chtěli všem vyučujícím poděkovat za příjemně strávené dopoledne protkané veselými zážitky.

Učitelé 1. stupně ZŠ Palackého