logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            

 

Vážení zákonní zástupci, milí žáci,


reagujeme na výzvu ministra zdravotnictví a doporučení vedení města.

Tímto vyhlašuji na pátek 25. 9. 2020 ředitelské volno z důvodu zpomalení šíření koronavirové nákazy.

Družina bude v provozu od 6 do 16 hodin.

Jídelna nevaří.

Mgr. Petr Vágner, ředitel školy

 

 

Vážení zákonní zástupci, milí žáci, informujeme o následujícím:

Z důvodu enormního nárůstu počtu infikovaných osob nemocí covid-19 důrazně doporučujeme nošení roušek všem žákům i zaměstnancům v prostorách školy.
Žáci by měli chodit do školy pouze tehdy, pokud se cítí zdrávi.
Po příchodu do školy si v šatně vydesinfikují ruce, poté si je po příchodu do třídy (popřípadě na WC) umyjí důkladně mýdlem. V průběhu dne si žáci umývají ruce a používají desinfekce – na chodbách, před vstupem do prostoru bazénu, tělocvičen, před obědem v jídelně.
Větrání učeben zajišťují vyučující.
V případě zjištění příznaků infekčního onemocnění ve škole (zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta čichu a chuti)
» obdrží žák roušku (pokud nemá vlastní) a je umístěn do izolační místnosti (cvičné kuchyně) pod dohledem pedagoga,
» rodič bude informován, aby si žáka co nejrychleji vyzvedl ze školy.
Následně kontaktuje praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

Pokud má žák příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, je nutné donést potvrzení od lékaře, že se v tomto případě jedná o chronické nebo alergické onemocnění.

Dále vás informujeme, že od pondělí 7. 9. 2020 začíná výuka plavání v bazénu.

Mgr. Petr Vágner, ředitel školy

První školní den našich prvňáčků.

19. 9. 2013

A je tu pondělí 2.9.2013. Pro většinu z nás obyčejný pracovní den a pondělí k tomu. Ale pro mnoho dětí a rodičů to byl den, který zásadně zasáhl do jejich každodenního života, jelikož to byl 1. školní den, kterému předcházely velké přípravy, jak ze strany učitelů, tak rodičů. V 8.30 přišla ta dlouho očekávaná chvíle. Pro nové žáčky 1.tříd si přišly paní učitelky. Už z dálky si je žáčci prohlíželi, jak asi ta paní učitelka vlastně vypadá a přemýšleli, zda je aspoň trošku hodná. Školáčci se přiřadili k té správné paní učitelce a spolu s ní i rodiči odešli do svého nového království – do třídy. Paní učitelky si nepřály nic jiného, než aby se dětem ve třídě líbilo. Po prvním usazení do školních lavic a přivítání rodičů i dětí paní učitelkou, je přivítal i náš pan ředitel, starosta města spolu se starostou partnerského města Vlaardingen a pan Netolický jako tlumočník. Všichni jsme žasli, s jakým zaujetím se žáčci zaposlouchali do cizího jazyka. Při rozloučení s představiteli města byly děti obdarovány drobným dárkem a pokračovaly v práci s třídní učitelkou. Po splnění všech úkolů si zvědaví žáčci konečně mohli otevřít krabičky, ve kterých se celou dobu skrývalo překvapení. To už přišel okamžik, kdy si spokojené děti odnášely překvapení domů a většina se těšila na další školní den, kdy už se mohou pochlubit i svými aktovkami. Vše proběhlo s trochou nervozity v těle, loučení ale bylo s úsměvem na tváři a paní učitelky poznaly, jaké mají šikovné žáčky. Všem žáčkům přejeme úspěšné proplutí 1.třídou a rodičům především hodně trpělivosti.

Třídní učitelky 1. ročníků ZŠ Palackého