logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            

 

Vážení zákonní zástupci, milí žáci,


reagujeme na výzvu ministra zdravotnictví a doporučení vedení města.

Tímto vyhlašuji na pátek 25. 9. 2020 ředitelské volno z důvodu zpomalení šíření koronavirové nákazy.

Družina bude v provozu od 6 do 16 hodin.

Jídelna nevaří.

Mgr. Petr Vágner, ředitel školy

 

 

Vážení zákonní zástupci, milí žáci, informujeme o následujícím:

Z důvodu enormního nárůstu počtu infikovaných osob nemocí covid-19 důrazně doporučujeme nošení roušek všem žákům i zaměstnancům v prostorách školy.
Žáci by měli chodit do školy pouze tehdy, pokud se cítí zdrávi.
Po příchodu do školy si v šatně vydesinfikují ruce, poté si je po příchodu do třídy (popřípadě na WC) umyjí důkladně mýdlem. V průběhu dne si žáci umývají ruce a používají desinfekce – na chodbách, před vstupem do prostoru bazénu, tělocvičen, před obědem v jídelně.
Větrání učeben zajišťují vyučující.
V případě zjištění příznaků infekčního onemocnění ve škole (zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta čichu a chuti)
» obdrží žák roušku (pokud nemá vlastní) a je umístěn do izolační místnosti (cvičné kuchyně) pod dohledem pedagoga,
» rodič bude informován, aby si žáka co nejrychleji vyzvedl ze školy.
Následně kontaktuje praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

Pokud má žák příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, je nutné donést potvrzení od lékaře, že se v tomto případě jedná o chronické nebo alergické onemocnění.

Dále vás informujeme, že od pondělí 7. 9. 2020 začíná výuka plavání v bazénu.

Mgr. Petr Vágner, ředitel školy

Adaptační pobyt

5. 9. 2013

Stalo se už tradicí, že žáci 6. ročníku naší školy začátkem září odjíždějí na adaptační pobyt, aby tam poznali nový třídní kolektiv, nové třídní učitelky a aby se naučili pracovat v nové třídní skupině.

Letošní pobyt proběhl na Srnčí od 3. do 6. září pod názvem Noemova archa. Děti skutečně na závěr pobytu, který byl celý zaměřen na zkvalitnění vzájemných vztahů, vytvořily loď. Sestavily z vlastních těl archu, která zachránila Moravskou Třebovou před povodní.

Děti byly ubytovány v chatkách i v budově rekreačního střediska. I když první den bylo nevlídné počasí, děvčatům a chlapcům to nevadilo, neboť plnili svůj náročný program pod přístřešky. Chatky byly příjemně vytápěny, a tak nikomu nebyla zima. Od druhého dne už bylo příjemné počasí, a proto většina aktivit probíhala venku.

Pobyt byl zaměřen na zlepšení komunikačních dovedností žáků, prostřednictvím zátěžových tras a psychomotorických her si děti zvykaly na týmovou práci.

Některé děti se vyrovnávaly s tím, že jsou poprvé mimo rodinu, jen se svými kamarády, učitelkami a instruktory. Všichni, děti i my dospělí, jsme to zvládli skvěle a moc jsme si společné chvíle užili.

Třídní učitelky, metodička prevence i výchovná poradkyně měly obrovskou příležitost poznat své „nové“ děti, které přestoupily v letošním školním roce na 2. stupeň, i děti, které přišly na naši školu do 6. třídy z Linhartic a ze Starého Města.

Děkujeme sponzorům za podporu této akce.

 

/ Mgr. Květa Štefková /