logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            

Upozornění rodičům

Upozorňuji rodiče, že se ve třídě I.B se vyskytl jeden případ spály.  Spála je přenosné bakteriální onemocnění charakterizované bolestí v krku, zvýšenou teplotou, zduřením podčelistních mízních uzlin, charakteristickým rysem jsou kožní projevy – drobný krupičkovitý exantém (vyrážka) v oblasti podbřišku, vnitřní strany stehen. Inkubační doba 2 - 5 dnů. Prosíme, ohlídejte dobře zdravotní stav dětí, v případě dalšího výskytu informujte základní školu.

DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI.

Dle doporučení Krajské hygienické stanice ve Svitavách bude zajištěna větší dezinfekce a  větrání ve třídách na 1. stupni.

 


Adaptační pobyt

5. 9. 2013

Stalo se už tradicí, že žáci 6. ročníku naší školy začátkem září odjíždějí na adaptační pobyt, aby tam poznali nový třídní kolektiv, nové třídní učitelky a aby se naučili pracovat v nové třídní skupině.

Letošní pobyt proběhl na Srnčí od 3. do 6. září pod názvem Noemova archa. Děti skutečně na závěr pobytu, který byl celý zaměřen na zkvalitnění vzájemných vztahů, vytvořily loď. Sestavily z vlastních těl archu, která zachránila Moravskou Třebovou před povodní.

Děti byly ubytovány v chatkách i v budově rekreačního střediska. I když první den bylo nevlídné počasí, děvčatům a chlapcům to nevadilo, neboť plnili svůj náročný program pod přístřešky. Chatky byly příjemně vytápěny, a tak nikomu nebyla zima. Od druhého dne už bylo příjemné počasí, a proto většina aktivit probíhala venku.

Pobyt byl zaměřen na zlepšení komunikačních dovedností žáků, prostřednictvím zátěžových tras a psychomotorických her si děti zvykaly na týmovou práci.

Některé děti se vyrovnávaly s tím, že jsou poprvé mimo rodinu, jen se svými kamarády, učitelkami a instruktory. Všichni, děti i my dospělí, jsme to zvládli skvěle a moc jsme si společné chvíle užili.

Třídní učitelky, metodička prevence i výchovná poradkyně měly obrovskou příležitost poznat své „nové“ děti, které přestoupily v letošním školním roce na 2. stupeň, i děti, které přišly na naši školu do 6. třídy z Linhartic a ze Starého Města.

Děkujeme sponzorům za podporu této akce.

 

/ Mgr. Květa Štefková /