logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            

INFORMACE K PROVOZU ZŠ OD 4. LEDNA DO 22. LEDNA 2021

 

- 1. a 2. ročník – prezentační výuka.

- Žáci ostatních ročníků – povinné vzdělávání distančním způsobem.

 - Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

- Vstup třetích osob (mimo děti, žáky a zaměstnance) do prostor školy a ŠD je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školského zařízení.

- Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

- Zařízení ŠD a ŠJ jsou v provozu.

- Stravování žáků 1., 2. ročníku a zaměstnanců školy, kteří jsou přítomní na pracovišti, bude průběžně od 11.45 – 12.45, mají navolené obědy v terminálu. Ostatní žáci a zaměstnanci školy si mohou stravu odebrat od 12.45 - 13.45 do jídlonosičů - obědy nejsou navolené.

Mgr. Petr Vágner

ředitel školy

Šablony - projekt EU

DOTACE Z EU PRO ŠKOLU.

Naše škola zpracovala žádost o přidělení dotace z projektu EU školám.

Výsledkem je, že škola obdrží celkem 2 363 499 Kč.

Tyto prostředky budou využity především ke zlepšení výuky na škole.

                                                                                       celý článek

Přehled zpracovaných šablon

 

šablona

Předmět

Ročník

I/2

Čj

4., 6,

I/2

Vv

7.

II/2

Aj

1., 4., 7., 8.

III/2

Inf

7.

III/2

D

6., 7., 8.

III/2

Ov

6., 7.

III/2

M

6., 7., 8.

III/2

F

6., 7., 8.

III/2

Z

6., 7., 8.

III/2

Ch

8., 9.

III/2

9.

IV/2

M

1., 3.

V/2

Vl

4.

V/2

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

1. šablona III/2

2. šablona III/2

3. šablona III/2

4. šablona III/2

5. šablona III/2

6. šablona III/2

7. šablona III/2

Případnou žádost o zaslaní jednotlivých DUM můžete zaslat na tyto kontakty:

 

 

Mgr. Petr Vágner ředitel školy, ICT koordinátor
Mgr. Jindřiška Hrdinová zástupce ředitele
Mgr. Roman Cápal učitel - II. stupeň, ICT koordinátor